Kto może zawrzeć Ślub Humanistyczny?

ślub humanistyczny lgbt
Fot Adam Sobolewski

Ślub Humanistyczny jest przepiękną alternatywą dla ślubu cywilnego lub kościelnego, który skierowany jest m.in do ateistów, par jednopłciowych, lub osób które nie potrzebują potwierdzenia swoich uczuć w urzędzie, a marzy im się uroczysta ceremonia i przysięga wspólnego bycia na dobre i na złe.


Ślub humanistyczny mogą zawrzeć pary, które już były w USC, a okoliczności sprawiły że nie miały wesela i nie mogły świętować i cieszyć się swoją miłością z najbliższymi.

Podsumowując, Ślub Humanistyczny rewelacyjnie sprawdzi się w przypadku:

 • Gdy chce się zorganizować wymarzoną ceremonię, w oparciu o plany i pragnienia zakochanej pary, bez względu na okoliczności, aspekty prawne, czas i miejsce
 • Par, które są mieszane wyznaniowo i ślub humanistyczny jest dla nich szansą na zawarcie związku małżeńskiego
 • Par różnej narodowości, gdzie na przeszkodzie stają wymogi formalne
 • Par LGBT – które być może są już legalnym małżeństwem w innym kraju, a w Polsce chcieliby symbolicznie przypieczętować swój związek
 • Par, które są już po ślubie cywilnym (lub przed)
 • Ateistów, którzy nie chcą zawierać ślubu kościelnego, w celu spełnienia oczekiwań rodziny
 • Jedna z osób, lub obie są po rozwodzie
 • Gdy marzeniem pary jest ślub w plenerze, w miejscu do którego nie dotrze urzędnik stanu cywilnego

A kto nie może zawrzeć Ślubu Humanistycznego?

Wydawać by się mogło, że jeżeli ceremonia humanistyczna nie ma skutków prawnych, to praktycznie każdy może taki ślub zawrzeć. Nic bardziej mylnego. Śluby Humanistyczne stosują się do pewnych wytycznych.

Zgodnie z artykułem 10- 15 Kodeksu Rodzinnego małżeństwa nie może zawrzeć osoba, która:

 • Nie ukończyła 18 lat (warunkowo może zawrzeć ślub kobieta w wieku 16 lat, jeśli Opiekun Prawny wyrazi zgodę, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny)
 • Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona
 • Osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, chyba że sąd zdecyduje inaczej, a dana osoba nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona
 • Osoba, która już pozostaje w związku małżeńskim
 • Ślubu nie mogą zawrzeć krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej
 • Oraz przysposobiony i przysposabiający

Zawierając Ceremonię Humanistyczną, Para Młoda oświadcza, że nie zachodzą powyższe przeszkody do zawarcia małżeństwa.